Pandemic Horde

KOS

NEW EDEN

Pandemic Horde is KOS in New Eden

KOS

GREAT WILDLANDS

Pandemic Horde is KOS in Great Wildlands

KOS

JITA TRAVEL ROUTES

Pandemic Horde is KOS at Jita Travel Routes